Scéalta le Seamus

Shiúil Rang a hAon go dtí an leabharlann. Bhí Teidí ann freisin. Chuala na páistí scéalta deasa. Léigh Séamas na scéalta. Bhain na páistí taitneamh as an ócáid. First Class walked to the library. Teidí went too. They heard lovely stories. A man called Séamas read the stories. The children enjoyed the visit very much.

Back